Posledné v sezóne - Sezóna orchideí 2010 I.

07.09.2010

    Sezóna orchideí sa už blíži k svojmu záveru. Tak, ako boli charakteristické druhy orchideí na začiatku sezóny, nie je to inak ani na konci, len sa zmenilo druhové zastúpenie. Okrem tohto aspektu, citlivému oku neunikne aj to, že záver sezónny je farebne menej pestrý, že veľkosť rastlinných tiel poklesla. Jesenné druhy orchideí sú menej nápadné, z pravidla nerastú vo väčších skupinách, ale skôr solitérne. Dôvodom je pravdepodobne znížená intenzita slnečného svitu a tiež pokles teplôt i zrážok.


Smrečinovec plazivý, Goodyera repens, Slovensko, Autor: Matej Žiak, august 2010, 1,0s, F5,0, ISO 320, f=100,00mm, blesk áno, Canon 40D, objektív: Canon EF 100mm f/2.8 macro, B+W MRC Käsemann Circular Polarizer 72 mm     V čase, keď doznievajú kvitnúce kruštíky, nastupuje na scénu "predposledná" orchidea - Smrečinovec plazivý (Goodyera repens). Táto nenápadná malá orchidea sa vyskytuje od pahorkatín, cez podhorské až horské oblasti severného Slovenska. Obýva ihličnaté lesy. Miestami je pomerne hojne zastúpená. Dorastá do výšky 10 - 30 cm.  Má drobné biele kvety v klase, ktoré sú v nezreteľnej špirále. Celá rastlina aj kvet sú porastené drobnými trichómami.  Kvitne od júla do augusta.

    Táto rastlina má dve zaujímavosti. Prvou je, že je jedinou u nás kvitnúcou orchideou, ktorá má vždy zelené listy. Vyrastajú neskoro v lete, celú zimu prečkajú a až opäť pri pučaní nových listov strácajú chlorofyl a odumierajú. Druhou zaujímavosťou je, že má jedno z najmenších semien medzi slovenskými rastlinami vážiace len 0,0002 g.


Smrečinovec plazivý, Goodyera repens, Slovensko, Autor: Matej Žiak, august 2010, 1/15s, F4,5, ISO 800, f=100,00mm, blesk áno, Canon 40D, objektív: Canon EF 100mm f/2.8 macro, medzikrúžky kenko 36+20mm, B+W MRC Käsemann Circular Polarizer 72 mm
     Druhou a s najväčšou pravdepodobnosťou poslednou orchideou v sezóne je Pokrut jesenný (Spiranthes spiralis).

Pokrut jesenný, Spiranthes spiralis, Slovensko, Autor: Matej Žiak, september 2010, 1/60s, F5,6, ISO 320, f=100,00mm, blesk áno, Canon 40D, objektív: Canon EF 100mm f/2.8 macro
      Na prvý pohľad by sa dalo povedať, že sa ponáša na prvý spomínaný druh orchidey. Rozdiel je hlavne v morfológii kvetu a v jasne zatočenej špirále klasu bielych kvetov. Dorastá do veľkosti 10 - 25 cm.  Kvitne od konca augusta, celý september a výnimočne až do začiatku októbra. Práve toto nezvyklé vegetačné obdobie jej pridáva výnimočnosť.

Pokrut jesenný, Spiranthes spiralis, Slovensko, Autor: Matej Žiak, september 2010, 1/80s, F4,0, ISO 320, f=100,00mm, blesk nie, Canon 40D, objektív: Canon EF 100mm f/2.8 macro
      Na Slovensku patrí ku kriticky ohrozeným a k jedným z najvzácnejších druhov orchideí. U nás sa vyskytuje od nížin až po nadmorskú výšku 700 m n. m na západnom, strednom a východnom Slovensku. V iných častiach Európy jej rozšírenie môže siahať až do nadmorskej výšky 1500 m n. m. Obýva chudobné lúky a pasienky, okraje lesov a krovín a svetlé borovicové lesy.

Pokrut jesenný, Spiranthes spiralis, Slovensko, Autor: Matej Žiak, september 2010, 1/60s, F5,6, ISO 500, f=100,00mm, blesk nie, Canon 40D, objektív: Canon EF 100mm f/2.8 macro

      V súčasnosti počet lokalít výskytu na Slovensku rapídne klesol. K tomuto poklesu prispelo hlavne ukončenie pasenia dobytka na lúkach a to hlavne oviec. To malo za následok zvýšenie konkurencie lúčneho spoločenstva a vytlačenie tohto konkurenčne slabého druhu s nízkou ekologickou amplitúdou.

Pokrut jesenný, Spiranthes spiralis, Slovensko, Autor: Matej Žiak, september 2010, 1/30s, F6,3, ISO 500, f=100,00mm, blesk nie, Canon 40D, objektív: Canon EF 100mm f/2.8 macro, medzikrúžky Kenko 36+20+12 mm

   


    Tak ako je zvykom vždy na konci nejakého obdobia hodnotiť výsledky, aj ja sa Vám budem snažiť v nasledujúcich dňoch priniesť zopár zaujímavostí v niekoľkých článkoch z tohtoročnej skončenej plodnej sezóny orchideí.


Súvisiace články:

Kto otvára sezónu orchideí
Perly medzi klenotami - Sezóna orchideí 2010 II.
Exotické dlhovlásky -Sezóna orchideí 2010 III.


Autor: Matej Žiak


Komentáre (1)
Späť na články