Zoznam druhov

všetko|A|B|C|D|E|F|G|H|CH|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Trieda:
Slovensky názov Latinský názov Trieda Rad
Krkavec čierny Corvus corax Aves Passeriformes
Araniella alpica Araniella alpica Arachnida Araneae
Arcynopteryx dichroa Arcynopteryx dichroa Insecta Plecoptera
Babôčka pávooká Inachis io Insecta Lepidoptera
Bacuľa krovinová Fruticicola fruticum Gastropoda Stylommatophora
Beatis Beatis Insecta Ephemeroptera
Bedľa vysoká Macrolepiota procera Basidiomycota Agaricales
Bieloškvrnáč púpavcový Amata phegea Insecta Lepidoptera
Blyskáč jarný Ranunculus ficaria Rosopsida Ranunculales
Bocian biely Ciconia ciconia Aves Ciconiiformes
Bocian čierny Ciconia ciconia Aves Ciconiiformes
Bradáčik vajcovitolistý Listera ovata Liliopsida Asparagales
Brachycentrus montanus Brachycentrus montanus Insecta Trichoptera
Brečtan popínavý Hedera helix Rosopsida Apiales
Brehuľa hnedá Riparia riparia Aves Passeriformes
Brhlík lesný Sitta europaea Aves Passeriformes
Bublinataka obyčajná Utricularia vulgaris Rosopsida Lamiales
Buk lesný Fagus sylvatica Magnoliopsida Fagales
Bystruška Nebria Insecta Coleoptera
Bystruška potočná Carabus variolosus Insecta Coleoptera
Bzdocha kapustová Eurydema oleracea Insecta Hemiptera
Bzdocha kužeľovitá Aelia acuminata Insecta Hemiptera
Bzdocha pásavá Graphosoma lineatum Insecta Hemiptera
Bzdocha rohatá Carpocoris fuscispinus Insecta Hemiptera
Bzdôška hnedožltá Leptopterna dolabrata Insecta Hemiptera
bzučivka múrová Pollenia rudis Insecta Diptera
Camponotus vagus Camponotus vagus Insecta Hymenoptera
Carpocoris pudicus Carpocoris pudicus Insecta Hemiptera
Cíbik chochlatý Vanellus vanellus Aves Charadriiformes
Cylindroiulus Cylindroiulus Diplopoda Julida
Čeľustnatka perleťová Tetragnatha montana Arachnida Araneae
Čerešňa Cerasus Rosopsida Rosales
Červenohlav močiarny Anacamptis palustris Liliopsida Asparagales
Červenohlav obyčajný Anacamptis morio Liliopsida Asparagales
Červenohlav ploštičný Anacamptis coriophora Liliopsida Asparagales
Črievičník papučkový Cypripedium calceolus Liliopsida Asparagales
Ďateľ veľký Dendrocopos major Aves Piciformes
Dina punctata Dina punctata Clitellata Arhynchobdellida
Dinocras cephalotes Dinocras cephalotes Insecta Plecoptera
Dioctria oelandica Dioctria oelandica Insecta Diptera
Diskovník múrový Xanthoria parietina Ascomycota Teloschistales
Diviak lesný Sus scrofa Mammalia Artiodactyla
Drevárka Coenomyia ferruginea Insecta Diptera
Drevnatec parohatý Xylaria hypoxylon Ascomycota Xylariales
Drobnička dravá Coenosia tigrina Insecta Diptera
Drobuľka temnejúca Psathyrella tephrophylla Basidiomycota Agaricales
Drozd čierny Turdus merula Aves Passeriformes
Dub letný Quercus robur Magnoliopsida Fagales
Ďubník troprstý Picoides tridactylus Aves Piciformes
Dudok chochlatý Upupa epops Aves Coraciiformes
Dutohlávka červcová Cladonia coccifera Ascomycota Lecanorales
Dutohlávka pohárikovitá Cladonia pyxidata Ascomycota Lecanorales
Dysmachus fuscipennis Dysmachus fuscipennis Insecta Diptera
Ecdyonurus venosus Ecdyonurus venosus Insecta Ephemeroptera
Empis livida Empis livida Insecta Diptera
Ena horská Ena montana Gastropoda Stylommatophora
Ena horská Ena montana
Fialka lesná Viola reichenbachiana Rosopsida Malpighiales
Fúzač alpský Rosalia alpina Insecta Coleoptera
Glezg hrubozobý Coccothraustes coccothraustes Aves Passeriformes
Guľôčka bodkovaná Globularia punctata Rosopsida Lamiales
Gymnosoma rotundatum Gymnosoma rotundatum Insecta Diptera
Hadovka lesklá Calopteryx splendens Insecta Odonata
Hadovka obyčajná Calopteryx virgo Insecta Odonata
Halyzia sedecimguttata Halyzia sedecimguttata Insecta Coleoptera
Hlaváč bieloplutvý Cottus gobio Actinopterygii Scorpaeniformes
Hlaváčik jarný Adonis vernalis Rosopsida Ranunculales
Hluchavka škvrnitá Lamium maculatum Rosopsida Lamiales
Hľuzovec Loeselov Liparis loeselii Liliopsida Asparagales
Hmyzovník čmeľovitý Ophrys holoserica Liliopsida Asparagales
Hmyzovník Holubyho Ophrys holubyana Liliopsida Asparagales
Hmyzovník muchovitý Ophrys insectifera Liliopsida Asparagales
Hmyzovník pavúkovitý Ophrys sphegodes Liliopsida Asparagales
Hmyzovník včelovitý Ophrys apifera Liliopsida Asparagales
Hnedáčik nevädzový Melitaea phoebe Insecta Lepidoptera
Hnedáčik skorocelový Melitaea athalia Insecta Lepidoptera
Hniezdovka hlístová Neottia nidus - avis Liliopsida Asparagales
Hnojník rozosiaty Coprinellus disseminatus Basidiomycota Agaricales
Horec snežný Gentiana nivalis Rosopsida Gentianales
Hrab obyčajný Carpinus betulus Magnoliopsida Fagales
Hranostaj čiernochvostý Mustela erminea Mammalia Carnivora
Hrdlička poľná Streptopelia turtur Aves Columbidae
Hrdlička záhradná Streptopelia decaocto Aves Columbidae
Hus divá Anser anser Aves Anseriformes
Hviezdovka Geastrum Basidiomycota Geastrales
Hýľ lesný Pyrhulla pyrhulla Aves Passeriformes
Chloroperla tripunctata Chloroperla tripunctata Insecta Plecoptera
Chlpačka veľká Bombylius major Insecta Diptera
chochláč severský bombicila garullus Aves Passeriformes
Ichneumon Ichneumon Insecta Hymenoptera
Isoperla oxylepis Isoperla oxylepis Insecta Plecoptera
Isoperla sudetica Isoperla sudetica Insecta Plecoptera
Jahoda obyčajná Fragaria vesca Rosopsida Rosales
Jalec hlavatý Leuciscus cephalus Actinopterygii Cypriniformes
Jantárovka žltá Succinea putris Gastropoda Stylommatophora
Jasoň červenooký Parnasius apollo Insecta Lepidoptera
Jasoň červenooký Parnassius apollo Insecta Lepidoptera
Jasoň chochlačkový Parnassius mnemosyne Insecta Lepidoptera
Jastrab lesný Accipiter gentilis Aves Falconiformes
jašterica krátkohlavá Lacerta agilis Reptilia Squamata
Jašterica zelená Lacerta viridis Reptilia Squamata
Jazvec lesný Meles meles Mammalia Carnivora
Jazýčkovec jadranský Himantoglossum adriaticum Liliopsida Asparagales
Jazýčkovec východný Himantoglossum caprinum Liliopsida Asparagales
Jedľa biela Abies alba Pinopsida Pinales
Jednokvietok veľkokvetý Moneses uniflora Rosopsida Ericales
Jeleň európsky Cervus elaphus Mammalia Artiodactyla
Jesienka obyčajná Liliales Liliopsida Liliales
Jež západný Erinaceus europaeus Mammalia Insectivora
Kačica divá Anas plathyrynchos Aves Anseriformes
Kalužiak močiarny Tringa glareola Aves Charadriiformes
Kamzík tatranský Rupicapra rupicapra tatrica Mammalia Artiodactyla
Kamzík vrchovská alpský Rupicapra rupicapra rupicapra Mammalia Artiodactyla
Kavyľ vláskovitý Stipa capillata Liliopsida Poales
Kliešť obyčajný Ixodes ritinus Arachnida Ixodida
Klinovka čiernonohá Onychogomphus forcipatus Insecta Odonata
Kobylka bielopása Leptophyes albovittata Insecta Orthoptera
Kolibkárik spevavý Phylloscopus trochilus Aves Passeriformes
Konárovka hrebenitá Clavulina coralloides Basidiomycota Cantharellales
Koník fialovonohý Chrysochraon dispar Insecta Orthoptera
Koník modrokrídly Oedipoda caerulescens Insecta Orthoptera
Koník vrchovský Miramella alpina Insecta Orthoptera
Koník zlatistý Euthystira brachyptera Insecta Orthoptera
Koralica lesná Corallorhiza trifida Liliopsida Asparagales
Korčuliarka obyčajná Gerris lacustris Insecta Hemiptera
Korýtko rybničné Unio tumidus Bivalvia Schizodonta
Kosatec nízky Iris pumila Liliopsida Asparagales
Kosatec sibírsky Iris sibirica Liliopsida Asparagales
Kosec pestrý Mitopus morio Arachnida Opiliones
Kozák brezový Leccinum scabrum Basidiomycota Boletales
Kozák osikový Leccinum rufum Basidiomycota Boletales
Krivák potočný Gammarus fossarum Malacostraca Amphipoda
Križiak obyčajný Araneus diadematus Arachnida Araneae
Križiak obyčajný Araneus diadematus Arachnida Araneae
Križiak pásavý Argiope bruennichi Arachnida Araneae
Kruštík močiarny Epipactis palustris Liliopsida Asparagales
Kruštík modrofialový Epipactis purpurea Liliopsida Asparagales
Kruštík rožkatý Epipactis muelleri Liliopsida Asparagales
Kruštík širokolistý pravý Epipactis helleborine subsp. helleborine Liliopsida Asparagales
Kruštík tmavočervený pravý Epipactis atrorubens subsp. atrorubens Liliopsida Asparagales
Kruštík útly Epipactis pseudopurpurata Liliopsida Asparagales
Kúdelnička lúžna Remiz pendulinus Aves Passeriformes
Kulík riečny Charadrius dubius Aves Charadriiformes
Kunka žltobruchá Bombina variegata Amphibia Anura
Kuvičok vrabčí Glaucidium passerinum Aves Strigiformes
Kvetárik dvojtvarí Misumena vatia Arachnida Araneae
Kvetárik menlivý Thomisus onustus Arachnida Araneae
Kyjačik lámavý Clavaria fragilis Basidiomycota Agaricales
kyjanička purpurová Claviceps purpurea Ascomycota Hypocreales
Kyslička obyčajná Oxalis acetosella Magnoliopsida Geraniales
Labuť hrbozobá Cygnus olor Aves Anseriformes
Lajniak hladký Trypocopris vernalis Insecta Coleoptera
Lajniarka žltá Scathophaga stercoraria Insecta Diptera
Ľalia zlatohlavá Lilium martagon Liliopsida Liliales
Lastovička domová Aves Passeriformes
Leopoldia chochlatá Leopoldia comosa Liliopsida Asparagales
Lestes barbarus Lestes barbarus Insecta Odonata
Leuctra dalmoni Leuctra dalmoni Insecta Plecoptera
Leuctra hippopus Leuctra hippopus Insecta Plecoptera
Leuctra moselyi Leuctra moselyi Insecta Plecoptera
Leuctra rauscheri Leuctra rauscheri Insecta Plecoptera
Lienka sedembodková Coccinella septempunctata Insecta Coleoptera
Lišaj oleandrový Daphnis nerii Insecta Lepidoptera
Lišaj pupencový Agrius convolvuli Insecta Lepidoptera
Líška hrdzavá Vulpes vulpes Mammalia Carnivora
Lithobius Lithobius Diplopoda Julida
Lovčík pobrežný Dolomedes fimbriatus Arachnida Araneae
Lyska čierna Fulica atra Aves Gruiformes
Mačka divá Felis silvestris Mammalia Carnivora
Machovček oranžový Rickenella fibula Basidiomycota Agaricales
Májka fialová Meloe violaceus Insecta Coleoptera
Mangora acalypha Mangora acalypha Arachnida Araneae
Margaréta biela Leucanthemum vulgare Rosopsida Asterales
Mäsiarka obyčajná Sarcophaga carnaria Insecta Diptera
Masliak Suillus Basidiomycota Boletales
Medúzka sladkovodná Craspedacusta sowerbyi Hydrozoa Hydroida
Medveď hnedý Ursus arctos Mammalia Carnivora
Mesosa nebulosa Mesosa nebulosa Insecta Coleoptera
Metellina segmentata Metellina segmentata Arachnida Araneae
Mlok bodkovaný Lissotriton vulgaris Amphibia Caudata
Mlok horský Mesotriton alpestris Amphibia Caudata
Mlynárik hrachorový Leptidea sinapis Insecta Lepidoptera
Mlynárik kapustový Pieris brassicae Insecta Lepidoptera
Mlynárik ovocný Aporia crataegi Insecta Lepidoptera
Mlynárik repkový Pieris napi Insecta Lepidoptera
Mlynárik žeruchový Anthocharis cardamines Insecta Lepidoptera
Modlivka zelená Mantis religiosa Insecta Mantodea
Modráčik blankytný Polyommatus thersites Insecta Lepidoptera
Modráčik čiernoobrúbený Plebeius argus Insecta Lepidoptera
Modráčik obyčajný Polyommatus icarus Insecta Lepidoptera
Modráčik rozchodníkový Scolitantides orion Insecta Lepidoptera
Modráčik vikový Polyommatus coridon Insecta Lepidoptera
Mora Antitypa suda Insecta Lepidoptera
Mora červenohlavá Conistra erythrocephala Insecta Lepidoptera
Mravec lesný Formica rufa Insecta Hymenoptera
Muchár sivý Muscicapa striata Aves Passeriformes
Muchotrávka červená Amanita muscaria var, muscaria Basidiomycota Agaricales
Myšiak hôrny Buteo buteo Aves Falconiformes
Myšiarka ušatá Asio otus Aves Strigiformes
Neotinea počerná pravá Neotinea ustulata subsp. ustulata Liliopsida Asparagales
Neotinea tridentata x Neotinea ustulata subsp. ustulata Neotinea tridentata x Neotinea ustulata subsp. ustulata Liliopsida Asparagales
Neotinea trojzubá Neotinea tridentata Liliopsida Asparagales
Netopier obyčajný Myotis myotis Mammalia Chiroptera
Nevädzník hlaváčovitý Colymbada scabiosa Rosopsida Asterales
Nezábudka močiarna Myosotis scorpioides Rosopsida Boraginaceae
Nezmar hnedý Hydra oligactis Hydrozoa Hydroida
Očkáň timotejkový Melanargia galathea Insecta Lepidoptera
Očkáň lúčny Maniola jurtina Insecta Lepidoptera
Očkáň obyčajný Aphantopus hyperantus Insecta Lepidoptera
Očkáň traslicový Coenonympha glycerion Insecta Lepidoptera
Očkáň trávový Erebia aethiops Insecta Lepidoptera
Ohniváčik zlatobyľový Lycaena virgaureae Insecta Lepidoptera
Okáň bukový Aglia tau Insecta Lepidoptera
Orthetrum brunneum Orthetrum brunneum Insecta Odonata
Pakosť smradlavý Geranium robertianum Magnoliopsida Geraniales
Paracorymbia maculicornis Paracorymbia maculicornis Insecta Coleoptera
Päťprstnica obyčajná Gymnadenia conopsea Liliopsida Asparagales
Pavstavač hlavatý Traunsteinera globosa Liliopsida Asparagales
Pečeňovník trojlaločný Hepatica nobilis Rosopsida Ranunculales
Perlodes microcephalus Perlodes microcephalus Insecta Plecoptera
Perlovec černicový Brenthis daphne Insecta Lepidoptera
Perlovec žihľavový Brenthis ino Insecta Lepidoptera
Pestrica Eupeodes corollae Insecta Diptera
Pestrica lúčna Sphaerophoria scripta Insecta Diptera
Pestrica pruhovaná Episyrphus balteatus Insecta Diptera
Piadivka krkošková Odezia atrata Insecta Lepidoptera
Piadivka vresová Ematurga atomaria Insecta Lepidoptera
Pichliač bielohlavý Cirsium eriophorum Rosopsida Asterales
Plamienka driemavá Tyto alba Aves Strigiformes
Platambus maculatus Platambus maculatus Insecta Coleoptera
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus Arachnida Opiliones
Platystomos albinus Platystomos albinus Insecta Coleoptera
Plávka škodlivá Russula emetica Basidiomycota Agaricales
Plesnivec alpínsky Leontopodium alpinum Rosopsida Asterales
Plch sivý Glis glis Mammalia Rodentia
Plochuľa veľká Polydesmus complanatus Diplopoda Polydesmida
Ploskula hranatohlavá Dugesia gonocephala Turbellaria Tricladida
Pĺšik lieskový Muscardinus avellanarius Mammalia Rodentia
Pľúcnik lekársky Pulmonaria officinalis Rosopsida Rosales
Podenka pahorkatinová Ephemera danica Insecta Ephemeroptera
Podkovár malý Rhinolophus hipposideros Mammalia Chiroptera
Podkovár štíhlokrídly Rhinolophus ferrumequinum Mammalia Chiroptera
Pokrut jesenný Spiranthes spiralis Liliopsida Asparagales
Poniklec lúčny český Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Rosopsida Ranunculales
Poniklec prostredný Pulsatila subslavica Rosopsida Ranunculales
Poniklec slovenský Pulsatilla slavica Rosopsida Ranunculales
Poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis Rosopsida Ranunculales
Pošvatka hnedopása Perla marginata Insecta Plecoptera
Pošvatka obyčajná Perla abdominalis Insecta Plecoptera
Potápka chochlatá Podiceps christatus Aves Podicipediformes
Potápka malá Tachybaptus ruficollis Aves Podicipediformes
Potápnik obrúbený Dytiscus marginalis Insecta Coleoptera
Pôtik kapcavý Aegolius funereus Aves Strigiformes
Prášnica bradavičnatá Lycoperdon perlatum Basidiomycota Agaricales
Pŕhľaviar červenkastý Saxicola rubetra Aves Passeriformes
Pŕhlaviar čiernohlavý Saxicola torquata Aves Passeriformes
Priadkovec borovicový Dendrolimus pini Insecta Lepidoptera
Pridkovec obrúčkatý Malacosoma neustria Insecta Lepidoptera
Prilbička fialovookrajová Mycena purpureofusca Basidiomycota Agaricales
Prilbička hnedosivá Mycena tintinnabulum Basidiomycota Agaricales
Prilbička mliečna Mycena galopus Basidiomycota Agaricales
Prilbička šafránová Mycena crocata Basidiomycota Agaricales
Prilbovka biela Cephalanthera damasonium Liliopsida Asparagales
Prilbovka červená Cephalanthera rubra Liliopsida Asparagales
Protonemura intricata Protonemura intricata Insecta Plecoptera
Protonemura montana Protonemura montana Insecta Plecoptera
Protophormia terraenovae Protophormia terraenovae Insecta Diptera
Prvosienka bezbyľová Primula acaulis Rosopsida Ericales
Prvosienka jarná Primula veris Rosopsida Ericales
prvosienka vyššia primula elatior Rosopsida Ericales
Rak riavový Austropotamobius torrentium Malacostraca Decapoda
Rak riečny Astacus astacus Malacostraca Decapoda
Remenček machurinkový Helicodonta obvoluta Gastropoda Stylommatophora
Rhabdiopteryx acuminata Rhabdiopteryx acuminata Insecta Plecoptera
Rhabdiopteryx hamulata Rhabdiopteryx hamulata Insecta Plecoptera
Rhabdiopteryx navicula Rhabdiopteryx navicula Insecta Plecoptera
Rhithrogena Rhithrogena Insecta Ephemeroptera
Roháč veľký Lucanus cervus Insecta Coleoptera
Roháčik obyčajný Dorcus parallelopipedus Insecta Coleoptera
Rohačka Renocera pallida Insecta Diptera
Ropucha bradavičnatá Bufo bufo Amphibia Anura
Ropucha zelená Pseudepidalea viridis Amphibia Anura
Rosička anglická Drosera anglica Rosopsida Caryophyllales
Rosička okrúhlolistá Drosera rotundifolia Rosopsida Caryophyllales
Rosnička zelená Hyla arborea Amphibia Anura
Roztočník červený Trombidium holosericeum Arachnida Prostigmata
Rybárik riečny Alcedo atthis Aves Coraciiformes
Salamandra škvrnitá Salamandra salamandra Amphibia Caudata
Scathophaga stercoraria Scathophaga stercoraria Insecta Diptera
Scila dvojlistá Scilla bifolia Liliopsida Asparagales
Sericostoma personatum Sericostoma personatum Insecta Trichoptera
Siphonoperla neglecta Siphonoperla neglecta Insecta Plecoptera
Sivoň americký Salvelinus fontinalis Actinopterygii Salmoniformes
Skákavka čierna Evarcha arcuata Arachnida Araneae
Skokan hnedý Rana temporaria Amphibia Anura
Skokan štíhly Rana dalmatina Amphibia Anura
Skokan zelený Pelophylax esculenta Amphibia Anura
Slepúch lámavý Anguis fragilis Reptilia Squamata
Sleziník červený Asplenium trichomanes Polypodiopsida Polypodiales
Slimák pásikavý Cepaea vindobonensis Gastropoda Stylommatophora
Slimák škvrnitý Arianta arbustorum Gastropoda Stylommatophora
Slimák záhradný Helix pomatia Gastropoda Stylommatophora
Slivka trnková Prunus spinosa
Slivka trnková Prunus spinosa Rosopsida Rosales
Slizniak karpatský Bielzia coerulans
Slnečnica pestrá Lepomis gibbosus Actinopterygii Perciformes
Smrečinovec plazivý Goodyera repens Liliopsida Asparagales
Smrek obyčajný Picea abies Pinopsida Pinales
snehulčík žltý Rhagonycha fulva Insecta Coleoptera
Snežienka jarná Galanthus nivalis Liliopsida Asparagales
Sojka škriekavá Garrulus glandarius Aves Passeriformes
Sokol lastovičiar Falco subbuteo Aves Falconiformes
Sokol sťahovavý Falco peregrinus Aves Falconiformes
Sova lesná Strix aluco Aves Strigiformes
Splošťula bahenná Nepa cinerea Insecta Hemiptera
Srnec lesný Capreolus capreolus Mammalia Artiodactyla
Srpica obyčajná Panorpa communis Insecta Mecoptera
Stepník moravský Eresus moravicus Arachnida Araneae
Strapcovka tehlovočervená Hypholoma sublateritium Basidiomycota Agaricales
Strapcovka zväzkovitá Hypholoma fasciculare Basidiomycota Agaricales
Suchohríb hnedý Imleria badia Basidiomycota Boletales
Suchohríb zamatový Xerocomellus pruinatus Basidiomycota Boletales
Súmračník čiarkový Thymelicus lineola Insecta Lepidoptera
Súmračník metlicový Thymelicus sylvestris Insecta Lepidoptera
Súmračník skorocelový Carterocephalus palaemon Insecta Lepidoptera
Svrčiak zelenkavý Locustella naevia Aves Passeriformes
Sýkorka belasá Parus caeruleus Aves Passeriformes
Sýkorka bielolíca Parus major Aves Passeriformes
Sýkorka čiernohlavá Parus montanus Aves Passeriformes
sýkorka leskohlavá Parus palustris Aves Passeriformes
Sýkorka uhliarka Parus ater Aves Passeriformes
Sýkorka veľká Parus major Aves Passeriformes
Sympetrum fonscolombii Sympetrum fonscolombii Insecta Odonata
Syseľ pasienkový Spermofilus citellus Mammalia Rodentia
Šafran jarný Crocus vernus Liliopsida Asparagales
Šafran karpatský Crocus heuffelianus Liliopsida Asparagales
Šidielko brvonohé Platycnemis pennipes Insecta Odonata
Šidielko obyčajné Coenagrion puella Insecta Odonata
Šidielko ozdobné Coenagrion ornatum Insecta Odonata
Šidielko väčšie Ischnura elegans Insecta Odonata
Šidlo modré Aeshna cyanea Insecta Odonata
Šidlovka hnedá Sympecma fusca Insecta Odonata
Šidlovka pásikavá Lestes sponsa Insecta Odonata
Šidlovka zelená Lestes viridis Insecta Odonata
Škovránok poľný Alauda arvensis Aves Passeriformes
Šťúrik obyčajný Chelifer cancroides Arachnida Pseudoscorpionida
Šupináčik žihľavový Phyllobius pomaceus Insecta Coleoptera
Švábik tmavoštíty Ectobius lapponicus Insecta Dictyoptera
Tetrov hlucháň Tetrao urogallus Aves Galliformes
Tetrov hôlniak Lyrurus tetrix Aves Galliformes
Titulka Titulka Aves Charadriiformes
Trachelipus ratzeburgii Trachelipus ratzeburgii Malacostraca Isopoda
Trasochvost biely Motacilla cinerea Aves Passeriformes
Trčuľa jednohľuzá Herminium monorchis Liliopsida Asparagales
Tubifex tubifex Tubifex tubifex Clitellata Oligochaeta
Tvrdoň deväťsilový Liparus glabrirostris Insecta Coleoptera
Ucháč svetlý Plecotus auritus Mammalia Chiroptera
užovka stromová Zamenis longissimus Reptilia Squamata
Vážka červená Sympetrum sanguineum Insecta Odonata
Vážka obyčajná Sympetrum vulgatum Insecta Odonata
Vážka pásavá Sympetrum pedemontanum Insecta Odonata
Vážka pestrá Sympetrum striolatum Insecta Odonata
Vážka štvorškvrnná Libellula quadrimaculata Insecta Odonata
Vážka tmavá Sympetrum danae Insecta Odonata
Včelárik zlatý Merops apiaster Aves Coraciiformes
Včelica trúdovitá Eristalomyia tenax Insecta Diptera
Večernica pestrá Vespertilio murinus Mammalia Chiroptera
Vemenník dvojlistý Platanthera bifolia Liliopsida Asparagales
Veternica hájna Anemonoides nemorosa Rosopsida Ranunculales
Veternica lesná Anemone sylvestris Rosopsida Ranunculales
Veternica lesná Anemone sylvestris Rosopsida Ranunculales
Veverica stromová Sciurus vulgaris Mammalia Rodentia
Vidlochvost feniklový Papilio machaon Insecta Lepidoptera
Vidlochvost ovocný Iphiclides podalirius Insecta Lepidoptera
Vlčinka Lycogala Myxomycetes Liceales
Vodnár potočný Cinclus cinclus Aves Passeriformes
Vodomerka štíhla Hydrometra stagnorum Insecta Hemiptera
Volavka biela Egretta alba Aves Ciconiiformes
Volavka popolavá Ardea cinerea Aves Ciconiiformes
Vretienka ďatelinová Zygaena trifolii Insecta Lepidoptera
Vretienka obyčajná Zygaena filipendulae Insecta Lepidoptera
Vretienka ranostajová Zygaena ephialtes Insecta Lepidoptera
Vretienka vičencová Zygaena carniolica Insecta Lepidoptera
Vrchárka červenkastá Prunella collaris Aves Passeriformes
Vrzúnik úzkoštíty Agapanthia villosoviridescens Insecta Coleoptera
Vstavač bledý Orchis pallens Liliopsida Asparagales
Vstavač mužský Orchis mascula Liliopsida Asparagales
vstavač Spitzelov Orchis spitzelii Liliopsida Asparagales
Vstavač trojzubý Orchis tridentata Liliopsida Asparagales
Vstavač vojenský Orchis militaris Liliopsida Asparagales
Vstavačovec bazový Dactylorhiza sambucina Liliopsida Asparagales
Vstavačovec Fuchsov pravý Dactylorhiza fuchsii subsp. fuchsii Liliopsida Asparagales
Vstavačovec fuchsov soóv Dactylorhiza fuchsiii subsp. soóana Liliopsida Asparagales
Vstavačovec strmolistý pravý Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata Liliopsida Asparagales
Vstavačovec škvrnitý mokraďový Dactylorhiza maculata subsp. elodes Liliopsida Asparagales
vydra riečna lutra lutra Mammalia Carnivora
Zajac poľný Lepus europaeus Mammalia Lagomorpha
Záružli močiarne Caltha palustris Rosopsida Ranunculales
Zelenáčik štiavový Adscita statices Insecta Lepidoptera
Zelienka obyčajná Carduelis chloris Aves Passeriformes
Zlatoň obyčajný Cetonia aurata Insecta Coleoptera
Zvonček broskyňolistý Campanula persicifolia Rosopsida Asterales
Zvonček okrúhlolistý Campanula rotundifolia Rosopsida Asterales
Žeriav popolavý Grus grus Aves Gruiformes
Žižavica vodná Asellus aquaticus Malacostraca Isopoda
Žlna zelená Picus viridis Aves Piciformes
Žltáčik vičencový Colias crocea Insecta Lepidoptera