Zoznam druhov

všetko|A|B|C|D|E|F|G|H|CH|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Trieda:
Slovensky názov Latinský názov Trieda Rad
Kačica divá Anas plathyrynchos Aves Anseriformes
Kalužiak močiarny Tringa glareola Aves Charadriiformes
Kamzík tatranský Rupicapra rupicapra tatrica Mammalia Artiodactyla
Kamzík vrchovská alpský Rupicapra rupicapra rupicapra Mammalia Artiodactyla
Kavyľ vláskovitý Stipa capillata Liliopsida Poales
Kliešť obyčajný Ixodes ritinus Arachnida Ixodida
Klinovka čiernonohá Onychogomphus forcipatus Insecta Odonata
Kobylka bielopása Leptophyes albovittata Insecta Orthoptera
Kolibkárik spevavý Phylloscopus trochilus Aves Passeriformes
Konárovka hrebenitá Clavulina coralloides Basidiomycota Cantharellales
Koník fialovonohý Chrysochraon dispar Insecta Orthoptera
Koník modrokrídly Oedipoda caerulescens Insecta Orthoptera
Koník vrchovský Miramella alpina Insecta Orthoptera
Koník zlatistý Euthystira brachyptera Insecta Orthoptera
Koralica lesná Corallorhiza trifida Liliopsida Asparagales
Korčuliarka obyčajná Gerris lacustris Insecta Hemiptera
Korýtko rybničné Unio tumidus Bivalvia Schizodonta
Kosatec nízky Iris pumila Liliopsida Asparagales
Kosatec sibírsky Iris sibirica Liliopsida Asparagales
Kosec pestrý Mitopus morio Arachnida Opiliones
Kozák brezový Leccinum scabrum Basidiomycota Boletales
Kozák osikový Leccinum rufum Basidiomycota Boletales
Krivák potočný Gammarus fossarum Malacostraca Amphipoda
Križiak obyčajný Araneus diadematus Arachnida Araneae
Križiak obyčajný Araneus diadematus Arachnida Araneae
Križiak pásavý Argiope bruennichi Arachnida Araneae
Kruštík močiarny Epipactis palustris Liliopsida Asparagales
Kruštík modrofialový Epipactis purpurea Liliopsida Asparagales
Kruštík rožkatý Epipactis muelleri Liliopsida Asparagales
Kruštík širokolistý pravý Epipactis helleborine subsp. helleborine Liliopsida Asparagales
Kruštík tmavočervený pravý Epipactis atrorubens subsp. atrorubens Liliopsida Asparagales
Kruštík útly Epipactis pseudopurpurata Liliopsida Asparagales
Kúdelnička lúžna Remiz pendulinus Aves Passeriformes
Kulík riečny Charadrius dubius Aves Charadriiformes
Kunka žltobruchá Bombina variegata Amphibia Anura
Kuvičok vrabčí Glaucidium passerinum Aves Strigiformes
Kvetárik dvojtvarí Misumena vatia Arachnida Araneae
Kvetárik menlivý Thomisus onustus Arachnida Araneae
Kyjačik lámavý Clavaria fragilis Basidiomycota Agaricales
kyjanička purpurová Claviceps purpurea Ascomycota Hypocreales
Kyslička obyčajná Oxalis acetosella Magnoliopsida Geraniales