Zoznam druhov

všetko|A|B|C|D|E|F|G|H|CH|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Trieda:
Slovensky názov Latinský názov Trieda Rad
Pakosť smradlavý Geranium robertianum Magnoliopsida Geraniales
Paracorymbia maculicornis Paracorymbia maculicornis Insecta Coleoptera
Päťprstnica obyčajná Gymnadenia conopsea Liliopsida Asparagales
Pavstavač hlavatý Traunsteinera globosa Liliopsida Asparagales
Pečeňovník trojlaločný Hepatica nobilis Rosopsida Ranunculales
Perlodes microcephalus Perlodes microcephalus Insecta Plecoptera
Perlovec černicový Brenthis daphne Insecta Lepidoptera
Perlovec žihľavový Brenthis ino Insecta Lepidoptera
Pestrica Eupeodes corollae Insecta Diptera
Pestrica lúčna Sphaerophoria scripta Insecta Diptera
Pestrica pruhovaná Episyrphus balteatus Insecta Diptera
Piadivka krkošková Odezia atrata Insecta Lepidoptera
Piadivka vresová Ematurga atomaria Insecta Lepidoptera
Pichliač bielohlavý Cirsium eriophorum Rosopsida Asterales
Plamienka driemavá Tyto alba Aves Strigiformes
Platambus maculatus Platambus maculatus Insecta Coleoptera
Platybunus bucephalus Platybunus bucephalus Arachnida Opiliones
Platystomos albinus Platystomos albinus Insecta Coleoptera
Plávka škodlivá Russula emetica Basidiomycota Agaricales
Plesnivec alpínsky Leontopodium alpinum Rosopsida Asterales
Plch sivý Glis glis Mammalia Rodentia
Plochuľa veľká Polydesmus complanatus Diplopoda Polydesmida
Ploskula hranatohlavá Dugesia gonocephala Turbellaria Tricladida
Pĺšik lieskový Muscardinus avellanarius Mammalia Rodentia
Pľúcnik lekársky Pulmonaria officinalis Rosopsida Rosales
Podenka pahorkatinová Ephemera danica Insecta Ephemeroptera
Podkovár malý Rhinolophus hipposideros Mammalia Chiroptera
Podkovár štíhlokrídly Rhinolophus ferrumequinum Mammalia Chiroptera
Pokrut jesenný Spiranthes spiralis Liliopsida Asparagales
Poniklec lúčny český Pulsatilla pratensis subsp. bohemica Rosopsida Ranunculales
Poniklec prostredný Pulsatila subslavica Rosopsida Ranunculales
Poniklec slovenský Pulsatilla slavica Rosopsida Ranunculales
Poniklec veľkokvetý Pulsatilla grandis Rosopsida Ranunculales
Pošvatka hnedopása Perla marginata Insecta Plecoptera
Pošvatka obyčajná Perla abdominalis Insecta Plecoptera
Potápka chochlatá Podiceps christatus Aves Podicipediformes
Potápka malá Tachybaptus ruficollis Aves Podicipediformes
Potápnik obrúbený Dytiscus marginalis Insecta Coleoptera
Pôtik kapcavý Aegolius funereus Aves Strigiformes
Prášnica bradavičnatá Lycoperdon perlatum Basidiomycota Agaricales
Pŕhľaviar červenkastý Saxicola rubetra Aves Passeriformes
Pŕhlaviar čiernohlavý Saxicola torquata Aves Passeriformes
Priadkovec borovicový Dendrolimus pini Insecta Lepidoptera
Pridkovec obrúčkatý Malacosoma neustria Insecta Lepidoptera
Prilbička fialovookrajová Mycena purpureofusca Basidiomycota Agaricales
Prilbička hnedosivá Mycena tintinnabulum Basidiomycota Agaricales
Prilbička mliečna Mycena galopus Basidiomycota Agaricales
Prilbička šafránová Mycena crocata Basidiomycota Agaricales
Prilbovka biela Cephalanthera damasonium Liliopsida Asparagales
Prilbovka červená Cephalanthera rubra Liliopsida Asparagales
Protonemura intricata Protonemura intricata Insecta Plecoptera
Protonemura montana Protonemura montana Insecta Plecoptera
Protophormia terraenovae Protophormia terraenovae Insecta Diptera
Prvosienka bezbyľová Primula acaulis Rosopsida Ericales
Prvosienka jarná Primula veris Rosopsida Ericales
prvosienka vyššia primula elatior Rosopsida Ericales