Zoznam druhov

všetko|A|B|C|D|E|F|G|H|CH|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z
Trieda:
Slovensky názov Latinský názov Trieda Rad
Hadovka lesklá Calopteryx splendens Insecta Odonata
Hadovka obyčajná Calopteryx virgo Insecta Odonata
Halyzia sedecimguttata Halyzia sedecimguttata Insecta Coleoptera
Hlaváč bieloplutvý Cottus gobio Actinopterygii Scorpaeniformes
Hlaváčik jarný Adonis vernalis Rosopsida Ranunculales
Hluchavka škvrnitá Lamium maculatum Rosopsida Lamiales
Hľuzovec Loeselov Liparis loeselii Liliopsida Asparagales
Hmyzovník čmeľovitý Ophrys holoserica Liliopsida Asparagales
Hmyzovník Holubyho Ophrys holubyana Liliopsida Asparagales
Hmyzovník muchovitý Ophrys insectifera Liliopsida Asparagales
Hmyzovník pavúkovitý Ophrys sphegodes Liliopsida Asparagales
Hmyzovník včelovitý Ophrys apifera Liliopsida Asparagales
Hnedáčik nevädzový Melitaea phoebe Insecta Lepidoptera
Hnedáčik skorocelový Melitaea athalia Insecta Lepidoptera
Hniezdovka hlístová Neottia nidus - avis Liliopsida Asparagales
Hnojník rozosiaty Coprinellus disseminatus Basidiomycota Agaricales
Horec snežný Gentiana nivalis Rosopsida Gentianales
Hrab obyčajný Carpinus betulus Magnoliopsida Fagales
Hranostaj čiernochvostý Mustela erminea Mammalia Carnivora
Hrdlička poľná Streptopelia turtur Aves Columbidae
Hrdlička záhradná Streptopelia decaocto Aves Columbidae
Hus divá Anser anser Aves Anseriformes
Hviezdovka Geastrum Basidiomycota Geastrales
Hýľ lesný Pyrhulla pyrhulla Aves Passeriformes