Člen SKFP

10.02.2010

         Slovenský klub fotografov prírody (SKFP) je záujmovým klubom členov, ktorí sa rozhodli pre činnosť, ktorá je poslaním klubu. Poslaním klubu je  zvýšenie spoločenskej a umeleckej úrovne fotografie prírody na Slovensku, podpora a popularizácia ochrany prírody Slovenska, odborná a spoločenská pomoc pri plnení úloh SPZ pri ochrane prírody, (SRZ, ŠOP SR) organizovanie a zabezpečovanie kultúrnych aktivít  prostredníctvom fotografie prírody.

            SKFP vznikol z iniciatívy časopisu Poľovníctvo a rybárstvo ako i iniciatívy niektorých fotografov. Klub si kladie za cieľ združiť všetkých fanúšikov fotografie prírody a zvýšiť aj jej úroveň na Slovensku. Domovskou organizáciou je Slovenský poľovnícky zväz (SPZ), v ktorom je klub začlenený do kultúrno-spoločenskej zložky, čo je dôkazom dôrazu SPZ na ochranu všetkých prírodných hodnôt na Slovensku. V súčasnosti má viac ako 70 členov.

            Tento rok sa mi dostalo tej pocty, že som bol prijatý medzi členov - čakateľov SKFP. Každý žiadateľ o členstvo sa musel osobne zúčastniť výročnej schôdze, ktorá sa tento rok uskutočnila 06.02. 2010 v Bojniciach. Tam pred všetkými účastníkmi musel odprezentovať v digitálnej forme svoju fotografickú tvorbu a na základe toho bol prijatý do klubu. Prvý rok majú noví členovia obmedzené právomoci a až po ročnom pôsobení a splnení vštekých podmienok sa stávajú plnohodnotnými členmi so všetkými právomocami.

            Viac o klube SKFP, členoch a pôsobení sa dozviete na našej stranke www.wildlifephoto.sk.


 

 

Väčšina informácií a textu v tomto článku je prebratá z domovskej stránky SKFP

 

Autor: Matej Žiak

Komentáre (0)
Späť na články