VÝSTAVA „ZOOLOGICKÝ KOKTEIL“

03.09.2013

     Nový zimný semester budú mať študenti i pedagógovia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach spestrený. V priestoroch prírodovedeckej fakulty od 25. 9. 2013 do 10. 2. 2014 budú môcť z blízka nazrieť do zákutia slovenskej ríše živočíchov v podaní fotografií Mateja Žiaka. Autorská výstava s názvom „Zoologický kokteil“ bude slávnostne otvorená v stredu 25. 9. 2013 o 15:00 hod vo vstupnom foyer na prízemí prírodovedeckej fakulty na Moyzesovej ulici číslo 11. Po vernisáži o 16:00 bude možné navštíviť netradičný zoologický seminár v prednáškovej miestnosti RBL 1, kde sa autor výstavy podelí s účastníkmi nie len o zážitky, ale najmä o praktické rady z fotografovania živej prírody.

      Prezentovaná fotografická mozaika zachytáva živočíchy slovenskej prírody v ich prirodzenom prostredí tak, ako si ich málokto dokáže všimnúť. Vystavených bude 45 veľkoformátových fotografií, ktoré prezentujú výber najlepších záberov autora za uplynulé 4 roky. Ako prezrádza samotný názov, návštevníci výstavy budú mať možnosť prehliadnuť si širokú paletu živočíchov. Na kolekciu vystavených fotografií sa možno pozrieť aj ako na prierez zoologického systému, ktorý na výstave zahŕňa drobné bezstavovce, hmyz, plazy, vtáky či cicavce. Autor sa zameriava predovšetkým na detaily a makro zábery hmyzu. Fotografie väčších živočíchov tvoria skôr doplnok autorovej tvorby. Za osobitnú zmienku stoja výnimočné zábery prírody pod hladinou našich tečúcich a stojatých vôd. 

        A ako dodáva autor výstavy Matej Žiak: „Zoologický kokteil nám ponúka odhaľujúci pohľad do skrytého života mnohých živočíchov a cieľom výstavy je zastaviť diváka a sprostredkovať mu pohľad na zachytený zlomok krásy, ktorá nás obklopuje, no ktorá tu nemusí byť večne.

        Toto fotograficko-zoologické dielo vznikalo od roku 2008 na územiach Malých a Bielych Karpát, Podunajskej nížiny, Poiplia, Strážovských vrchov, ale najmä v srdci malo- a veľkofatranskej prírody, kde autor strávil značnú časť svojho života.


Komentáre (1)
Späť na články